THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 6KW

56A HUỲNH VĂN LŨY, PHÚ LỢI,BÌNH DƯƠNG

-DỰ ÁN : VĂN PHÒNG LÀM VIỆC & TRƯNG BÀY

-ĐỊA ĐIỂM : 56A HUỲNH VĂN LŨY, PHÚ LỢI,BÌNH DƯƠNG

-QUY MÔ : DIỆN TÍCH KHU ĐẤT :300m2 ,TỔNG DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG :400m2 ,SỐ TẦNG :2 TẦNG

-CĐT: CTY SUNNYMARKET

-GÓI THẦU: CƠ ĐIỆN

-THỜI GIAN : 2018

đối tác