LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 10KW

44 BẦU CÁT,TÂN BÌNH TP.HCM

-DỰ ÁN : CƠM GÀ TAM KỲ

-ĐỊA ĐIỂM : 44 BẦU CÁT,TÂN BÌNH TP.HCM

-QUY MÔ :  10KW

-CĐT: ATÙNG 

-GÓI THẦU: ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

-THỜI GIAN :2018

đối tác