THI CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỆN THÔNG MINH KNX & ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 12KW

ĐỨC HÒA THƯỢNG, ĐỨC HÒA , LONG AN

DỰ ÁN : NHÀ Ở TƯ NHÂN

-ĐỊA ĐIỂM : ĐỨC HÒA THƯỢNG, ĐỨC HÒA , LONG AN

-QUY MÔ : DIỆN TÍCH KHU ĐẤT :600m2,DIỆN TÍCH SỬ DỤNG 900M2 ,SỐ TẦNG :3

-CĐT: ÔNG NGUYỄN VĂN TẠO

-GÓI THẦU: CƠ ĐIỆN

-THỜI GIAN : 2018

đối tác