THI CÔNG LẮP ĐẶT TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÔNG SUẤT 107.3KWp.

Chủ đầu tư: (Anh) Lý Thiên Sinh / Địa chỉ: 58A Nguyễn Văn Tiết, TP. Thuận An, Bình Dương

HPE SOLAR THI CÔNG LẮP ĐẶT TRỌN GÓI ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CÔNG SUẤT 107.3KWp. Chủ đầu tư: (Anh) Lý Thiên Sinh / Địa chỉ: 58A Nguyễn Văn Tiết, TP. Thuận An, Bình Dương

đối tác