GIRA Home Server

  • 19Sep
  • GIRA Home Server điều khiển toàn bộ cài đặt KNX trong nhà và kết nối hệ thống với mạng lưới máy tính nội bộ và kết nối mạng Internet thông qua tiêu chuẩn TCP/IP toàn cầu. Điều này cho phép người dùng truy cập hầu hết tất cả các chức năng về công nghệ thiết kế thông minh từ bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển tích hợp nhiều công nghệ khác nhau, chẳng hạn như hệ thống đóng - mở cửa, Camera, âm thang bằng việc điều khiển tự động.

    đối tác