HỆ THỐNG BƠM TƯỚI NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT HỢP ĐIỆN LƯỚI

 • 15Sep
 • NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:


  - Hệ thống tấm pin nhân bức xạ mặt trời và chuyển thành điện năng cung cấp cho biến tần năng lượng mặt trời để điều khiển trực tiếp máy bơn nước 1 phan hoặc 3 pha 220V.

  -Giải pháp cung cấp nguồn điện 24,24 để phục vụ hoạt động bơm tưới. Hệ thống tự động chuyển đổi giữa nguồn điện lưới giúp công việc chăm sóc cây trồng được thuận lợi, giairi phóng sức lao động và bảo vệ môi trường.

  - Hệ thống ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời tự động luân chuyển sử dụng giữa nguồn điện lưới, đảm bảo hoạt động bơm tưới không bị gián đoạn.

  - Nước được bơm trực tiếp từ sông, suối, giếng để tưới cho cây trồng hoặc được dự trữ vào các hồ chứa để sẵn sàng cho việc tưới tiêu bất kỳ thời điểm nào.

  đối tác